top of page

อัลตร้าซาวด์

ราคา 800-1200 บาท
เป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยดูช่องท้องของเรา ว่ามีอะไรผิดปกติภายในหรือไม่  คุณหมอเฉพาะทางด้านรังสีจะใช้เครื่องถูไปตามผิวของเรา และดูภาพภายในผ่านจอเพื่อประเมินความผิดปกติของอวัยวะภายใน

เอกซ์เรย์

ราคา 500-900 บาท
 

เป็นการยิงรังสีไปตามตำแหน่งที่คาดว่าอาจเกิดความผิดปกติ เช่น สภาพกระดูกที่มีโอกาสหักหรือแตก  สภาพปอดที่ติดเชื้อ

ภาพที่ได้จะนำมาวินิจฉัยโดยคุณหมอเฉพาะทางด้านรังสี

ซีทีสแกน

ราคา 6,000-12,000 บาท
 

เป็นการยิงรังสีอย่างละเอียด เพื่อให้ได้ภาพอวัยวะภายในที่ครบถ้วน ตามตำแหน่งที่คาดว่าอาจเกิดความผิดปกติ เช่น สมอง 

คุณหมอเฉพาะทางรังสีจะเป็นผู้วินิจฉัยความผิดปกติ

ตรวจเลือด/ตรวจฉี่ /อุจจาระ

ราคา 300-1,000 บาท

เป็นนำเลือด/ฉี่/อุจจาระ ไปตรวจความผิดปกติ การติดเชื้อ 

ปริมาณน้ำตาล ไขมัน เกลือ

ซึ่งมีการตรวจถึงระดับ DNA ด้วยระบบ rt-PCR  

bottom of page