top of page

นพ. จักรกฤต ปรวิชเวชกุล


ศัลยกรรมสมองและระบบประสาท พฤหัสบดี 18.00 – 19.00 น.

  • 15 นาที

คำบรรยายบริการ

ศัลยกรรมสมองและระบบประสาท พฤหัสบดี 18.00 – 19.00 น.


ข้อมูลการติดต่อ

  • 1446/47 ถนนรอบเมือง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัด สกลนคร 47000

    123-456-7890

    info@mysite.com


bottom of page