top of page

พญ. พัชรสินี ประสันนาการ


ผิวหนังทั่วไป อังคาร 16.30 – 18.30 น. วันที่25 มิถนายน 2567 (งดออกตรวจ)

  • 15 นาที

คำบรรยายบริการ

อายุกรรมผิวหนังทั่วไป


ข้อมูลการติดต่อ

  • 1446/47 ถนนรอบเมือง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัด สกลนคร 47000


bottom of page