top of page

โรงพยาบาลรักษ์สกล

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

 • โรคไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคที่มีการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ พบบ่อยในฤดูฝน (มิ.ย.-ต.ค.) และฤดูหนาว (ม.ค.-มี.ค.) 

 • อาการ : ไข้สูงเฉียบพลัน หนาวสั่น ปวดเมื่อยตามตัว น้ำมูกใส คัดจมูก ไอแห้ง เจ็บคอ ในเด็กเล็กจะมีไข้สูง ร่วมกับอาการทางระบบอื่น เช่น ถ่ายเหลว คลื่นไส้อาเจียน และชักจากไข้สูง 

 • วัคซีน 

  • ป้องกันโรคได้ 70-90%

  • สามารถฉีดได้ตั้งแต่อายุ 6 เดือนขึ้นไป

  • ฉีดทุกปี ปีละ 1 เข็ม

  • เฉพาะเด็กอายุต่ำกว่า 9 ปี ในการฉีดครั้งแรก จะฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 1 เดือน

  • ประเทศไทยการระบาดมักเกิดในหน้าฝน จึงแนะนำให้ฉีดวัคซีนก่อนเข้าฤดูฝน

  • อัพเดตสายพันธุ์ใหม่ 2567

   ค่าบริการ   
   เข็มละ             500 บาท

    

bottom of page