top of page

โรงพยาบาลรักษ์สกล

ค่าบริการเบื้องต้น

อัลตร้าซาวด์

เป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยดูช่องท้องของเรา ว่ามีอะไรผิดปกติภายในหรือไม่  คุณหมอเฉพาะทางด้านรังสีจะใช้เครื่องถูไปตามผิวของเรา และดูภาพภายในผ่านจอเพื่อประเมินความผิดปกติของอวัยวะภายใน

ค่าบริการ 1,800 - 2,500 บาท

เอกซ์เรย์

เป็นการยิงรังสีไปตามตำแหน่งที่คาดว่าอาจเกิดความผิดปกติ เช่น สภาพกระดูกที่มีโอกาสหักหรือแตก  สภาพปอดที่ติดเชื้อ ภาพที่ได้จะนำมาวินิจฉัยโดยคุณหมอเฉพาะทางด้านรังสี

ค่าบริการ 500 - 900 บาท

chest-x-ray_thumb-1-732x549.jpg
I-MED Website CT Shot 2 Brain.jpg

ซีทีสแกน

เป็นการยิงรังสีอย่างละเอียด เพื่อให้ได้ภาพอวัยวะภายในที่ครบถ้วน ตามตำแหน่งที่คาดว่าอาจเกิดความผิดปกติ เช่น สมอง 

คุณหมอเฉพาะทางรังสีจะเป็นผู้วินิจฉัยความผิดปกติ

ค่าบริการ 6,000 - 12,000 บาท

ตรวจเลือด/ปัสสาวะ/อุจจาระ

เป็นนำเลือด/ฉี่/อุจจาระ ไปตรวจความผิดปกติ การติดเชื้อ ปริมาณน้ำตาล ไขมัน เกลือ

ซึ่งมีการตรวจถึงระดับ DNA ด้วยระบบ rt-PCR  

ค่าบริการ 300 - 1,000 บาท

ตัวอย่างน้ำ
bottom of page