top of page

เหตุฉุกเฉิน พร้อมบริการ 24 ชม.

โรงพยาบาลรักษ์สกล

ทีมแพทย์ / พยาบาล พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 

โรงพยาบาลรักษ์สกล

1446/47 ถนนรอบเมือง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัด สกลนคร 47000

โทร : 042-712-800

รถพยาบาล

บริการรถพยาบาล

พื้นที่ให้บริการ / ค่าบริการ

โรงพยาบาลรักษ์สกล

1446/47 ถนนรอบเมือง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัด สกลนคร 47000

Tel: 042-712-800

บริการเครื่องบินส่งตัว

พื้นที่ให้บริการ / ค่าบริการ

การรับส่งตัวคนไข้ที่จำเป็นต้องการได้รับการดูแลอย่างฉุกเฉิน โรงพยาบาลรักษ์สกล ได้ร่วมกับเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ ในการส่งตัวคนไข้ ให้อยู่ภายใต้การดูแลรักษาที่ดีที่สุด ในระยะเวลาที่จำกัด

อัตราค่าบริการ 
ฮอลิคอปเตอร์  

เครื่องบิน

 

รถพยาบาล

bottom of page