top of page

โรงพยาบาลรักษ์สกล

วัคซีนป้องกันตับอักเสบเอ

วัคซีนป้องกันตับอักเสบเอ

 • โรคไวรัสตับอักเสบเอ เกิดจากเชื้อไวรัสกลุ่ม picornavirus ติดต่อได้จากการรับประทานอาหาร น้ำดื่ม หรือสัมผัสสิ่งปนเปื้อนเชื้อไวรัส ทำให้เกิดตับอักเสบเฉียบพลันได้

 • อาการ : ไข้ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร คลื่นไส้อาเจียน ปัสสาวะสีน้ำตาลเข้ม ตัวเหลืองตาเหลือง

 • วัคซีน

  • วัคซีนป้องกันโรคได้ 94-99%

  • อายุที่แนะนำให้ฉีดคือ 1 ปี ขึ้นไป

  • โปรแกรมฉีด ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 6-12 เดือน
    

ค่าบริการ

เข็มละ             1,840 บาท

bottom of page