top of page

โรงพยาบาลรักษ์สกล

วัคซีนป้องกันอุจจาระร่วงรุนแรง (โรต้า)

วัคซีนป้องกันอุจจาระร่วงรุนแรง (โรต้า)

  • ชื่อวัคซีน Rotarix

  • เป็นวัคซีนชนิดหยอดทางปาก

  • วัคซีนป้องกันโรคได้ 70-90%

  • สามารถให้วัคซีนได้ตั้งแต่อายุ 2 เดือน

  • ให้ 2 ครั้ง ที่อายุ 2 และ 4 เดือน
     

ค่าบริการ

ครั้งละ 2310 บาท

bottom of page