top of page

โรงพยาบาลรักษ์สกล

วัคซีนพิษสุนัขบ้า

วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า

 • สัตว์ที่เป็นพาหะนำเชื้อพิษสุนัขบ้า ได้แก่ หมา แมว กระต่าย กระแต กระรอก ม้า หมู หนู ลิง ชะนี วัว ควาย ค้างคาว หากโดนสัตว์เหล่านี้กัดหรือข่วน ให้รีบล้างแผล แล้ว รีบไปรพ.ทันที!!

 • การรักษา

  • ล้างแผล/ทำแผล

  • เซรุ่มป้องกันพิษสุนัขบ้า ERIG, HRIG

  • วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า 1-5 เข็ม

  • วัคซีนป้องกันบาดทะยัก 1 หรือ 3 เข็ม

  • ยาปฏิชีวนะป้องกันเชื้อแบคทีเรีย

 • การให้เซรุ่ม(ปริมาณ) / วัคซีน(จำนวนเข็ม)จะขึ้นกับ

  • ลักษณะแผล, น้ำหนักตัว

  • ประวัติการเคยได้วัคซีน

 • เซรุ่ม ERIG 1,760 บาท/ขวด

 • เซรุ่ม HRIG 4,290 บาท/หลอด

  • เซรุ่มฉีดรอบแผลทุกบาดแผลให้ได้มากที่สุด
    

ค่าบริการวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า

เข็มละ             940 บาท

bottom of page