top of page
แว่นตาวางบนหนังสือพิมพ์
ฝูงชนที่มีหน้ากาก

ในวันที่โลกเปลี่ยน

"เมื่อการใช้ชีวิตของมนุษย์ถูกเปลี่ยนแปลงโดยเชื้อไวรัสที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า"

ในวันที่ 1 ธันวาคมของปี 2019

      โลกได้พบเจอและรู้จักกับไวรัสชนิดใหม่ นั่นคือ CoVs หรือ โคโรน่าไวรัส หรือที่ชาวโลกทุกคนรู้จักในนามของ COVID-19

ความรุนแรงที่ไม่อาจจะคาดเดาได้

     "เชื้อไวรัสชนิดนี้แม้จะมีอาการคล้ายกับไข้หวัดใหญ่ แต่มันสามารถทำลายระบบทางเดินหายใจของมนุษย์ได้ ในเวลาเพียงไม่กี่วัน อาการสำคัญของโรคนี้จึงเป็นการรับกลิ่นที่บกพร่อง และการขาดความสามารถด้านการรับรสชาติ"

ความสูญเสียที่คาดไม่ถึง

     "การติดเชื้อขยายเป็นวงกว้างไปทั่วโลก ทำให้มีผู้คนจำนวนมากนั้นต้องติดเชื้อทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว โดยส่วนใหญ่การสูญเสียนั้นจะตกไปอยู่กับผู้สูงอายุและบุคคลที่มีสุขภาพไม่แข็งแรง"

ในวันที่ทั้งโลกทั้งใบหยุดหมุน

     "การระบาดที่มาพร้อมความสูญเสีย ทำให้โลกทั้งโลกต้องหยุด การควบคุมและรักษาเกิดขึ้นในทุกวินาที ทั้งการใช้ชีวิตหรือแม้แต่ระบบเศรษฐกิจต่างๆนั้นจะต้องหยุดลงไปด้วย จึงเกิดความเสียหายเป็นวงกว้าง"

เกราะป้องกันชิ้นสำคัญ

     "หลังจากการค้นคว้า วัคซีนที่ถูกคิดค้นขึ้นมาก็มีความสำเร็จ ทำให้เกิดการป้องกันเชื้อไวรัสได้อย่างน้อยระดับนึง เพื่อลดความรุนแรงและการสูญเสีย"

การป้องกันที่เล็กน้อยแต่ยิ่งใหญ่

     "จุดเล็กๆที่สำคัญที่สุดคือการป้องกันตัวเองเพียงแค่การล้างมือและทำความสะอาด แต่ผลลัพธ์ที่ออกมานั้นกลับยิ่งใหญ่ ทำให้การระบาดลงลดอย่างเห็นได้ชัด"

แว่นตาวางบนหนังสือพิมพ์
ภาพครอบครัว

การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่

"การใช้ชีวิตหลังจากผ่านเวลาของการระบาด ทำให้การใช้ชีวิตของผู้คนเปลี่ยนไป"

เริ่มต้นจากสิ่งเล็ก

     "การศึกษาที่ไม่ได้สอนแค่ความรู้ แต่ยังสอนถึงการใช้ชีวิตของการอยู่ร่วมกันในสังคม การป้องกัน การให้เกียรติ และการรัลผิดชอบต่อสังคม"

ความใหม่ที่คุ้นตา

     "การร่วมกันพัฒนาในวิถีชีวิตใหม่ อยู่ร่วมกันได้ด้วยความระมัดระวังและการป้องกันข้อบกพร่องจุดเล็กๆ"

การพัฒนาที่ไม่มีวันหยุด

     "การพัฒนาและการใช้องค์ความรู้ในครั้งนี้ จะเป็นแรงขับเคลื่อนชั้นดีในการป้องกันครั้งต่อไป "

แว่นตาวางบนหนังสือพิมพ์
คนที่มีมาสก์

NEW NORMAL

"การอยู่ร่วมกันในรูปแบบวิถีชีวิตใหม่"

แม้การเปลี่ยนแปลงนั้นจะมีอุปสรรคและความท้าทายมากขนาดไหน ขอเพียงแค่เราทุกคนร่วมมือและเดินไปข้างหน้าพร้อมกัน

bottom of page